Site Index - wikang Tagalog home page

 

 

Ang “Maharaji” ay isang kagalang-galang na pamagat na iginawad kay Prem Rawat dahil sa gawa niyang mga mensahe ng kapayapaan ng kalooban na naibahagi sa milyon-milyong tao sa buong daigdig.

Mula sa gulang na walo, siya ay nakaakit na mga tao mula sa iba’t ibang bansa at kultura na may isang tanging adhika: ang pagkauhaw sa kapayapaan ng kalooban at ligaya sa kanikanilang buhay. Sa ngayon, siya ay naglalakbay sa buong mundo, nagsasalita sa harap ng daan-daang pagtitipon sa labas ng bansa, nagpapaalam at nagpapaalala sa atin ng biyaya na likas na nakaukit sa ating mga puso.

Ang mga nilalaman ng Wordpaint Site:
 
MGA DULUGAN ukol kay PREM RAWAT at ang KARUNUNGAN
TPRF.ORG Ang Prem Rawat Foundation
premrawat.com ang sariling website ni Prem Rawat
WOPG.ORG ang iteneraryo ng mga paglalakbay ni Prem Rawat
MGA PAHINANG TULONG NG WORDPAINT
TUNGKOL kay Prem Rawat, ang kanyang mga mensahe, ang WordPaint site
PANGANGASIWAsa WordPaint: email, webmaster
MAG-AMBAG- magkusang loob na tumulong sa WordPaint
WORDPAINT: NILALAMAN
Mga lathalain sa pahayagan
(Endorsements)
Mga halaw sa talumpati ni Prem Rawat
LINK 1
LINK 2
LINK 3
LINK 4
 
Mangyaring pansinin: upang maayos na mabasa ang mga wika na may mga kaibang titik kailangang mayroon kayong nakalagay na language support sa inyong browser para sa bawat isa sa mga sumusunod na wika (Koreyano, Intsik, atbp.) Sa Internet Explorer, i-klik ang "Tools" menu, Internet options, Language. Pumili mula sa mga talaan at i-klik ang "add" ukol sa bawat isa na inyong kinakailangan.
Ang WordPaint ay pinakamagandang makikita sa paggamit ng Internet Explorer 5.5+ o ang mas huling bersion ng Firefox or Mozilla. Ang javascript ay dapat na paganahin upang makita ang mga umiikot na sipi at mga larawan gayun din ang mga navigation bars.
 
 

Si Maharaji ay humuhugot ng kanyang inspirasyon at natatanging pananaw mula sa lalim ng kanyang sariling puso - ang siya ring pook na kanyang iminumungkahi sa bawat isa sa atin na makita sa ating sariling buhay.

Ang kanyang mga salita ay payak at mayroong malawak na pang-akit na naglalagos sa lahat ng kultura at nasyonalidad sapagkat ito ay nakahahaplos sa isang pook na pangkaraniwan sa ating lahat: ang pook ng pagkauhaw, kapanatagan, likas at kaligayahan - ang pook na nabubuhay sa atin - hindi lamang sa salita at pagpapaliwanag subalit gayon din sa pagkakadama ng isang malawak at hindi maipaliwanag na ugnayan sa ating "sariling pinagmumulan".

Ang mga sipi na ginamit dito ay isinalin tuwiran mula sa hindi pinagsanayang paghahayag na ibinigay ni Maharaji. Sa halip na maghangad ng pagsasalin mula walang kapintasang balarila, ang aming orihinal at saling bersion ay nagnanais na mapanatili ang damdamin na nakalakip sa orihinal na katagang binanggit.

Ang mga tulong sa proof-reading ay malugod na pinasasalamatan. Mangyaring tumungo sa aming CONTRIBUTIONS PAGE (sa Ingles) upang magkusang loob ng inyong tulong.