OM Prem Rawat ...

PREM RAWAT har presentert mulighetene for indre fred til mennesker siden han var et lite barn.

Født i Nord-India i 1957, Prem Rawat ble i tidlig alder gitt tittelen Maharaji (Stor Lærer), som tegn på sine evner til å dele denne spesielle gaven med andre mennesker. I de siste 40 årene har han arbeidet ustanselig for å bringe dette tidløse budskapet til millioner av mennesker rundt om i verden.

Prem Rawats budskap er uhindret av rase, kultur og tro, der han viser til den grunnleggende tørste som bor i hjertet hos alle mennesker. I dag nyter hundretusener av mennesker fra alle samfunnslag av gleden og resultatene av denne enkle koblingen til deres egne hjerter.

For å finne ut mer om Prem Rawat og hans budskap kan du besøke hans personlige webside, premrawat.com.  Denne siden – designet av Maharaji selv – inneholder et utvalg av hans egen musikk og poesi, fulgt av de temaer om fred og tilfredshet han introduserer på sine offentlige arrangementer. 

OM Lærdom ...

KUNNSKAP er en praktisk vei til å oppleve indre fred.

Den er uavhengig av trosretning, filosofi og konsept. Den er praktisert av mennesker fra alle kulturer, religioner og samfunnslag. Lærdom er en indre oppdagelsesferd som er unik for det enkelte individ. Nå utvikler Maharaji en serie videoer som kalles ”Nøkler”. Dette er spesielle studieavsnitt som hjelper mennesker å forberede seg på å motta Lærdom. Under denne forberedelsen vil hvert individ oppdage og gjenkjenne sin egen tørst etter tilfredshet og de vil ta en overveid beslutning om å fortsette på denne veien eller ikke.

For de nyeste og presis informasjon om Prem Rawat, kan du gå til denne nettsiden: Words Of Peace Global.

Mer informasjon om Kunnskap, om å forberede seg på Kunnskap og om å motta Kunnskap kan du finne på websiden til Prem Rawat Foundation, TPRF.ORG.  Sidens FAQ-seksjon Sidens FAQ-seksjon tar opp vanlige spørsmål reist av mennesker som er interessert i å nærme seg Kunnskap.

Prem Rawat har de siste 3 tiårene introdusert mer enn 5 millioner mennesker i 250 byer til muligheten for indre fred. Han er en kjent taler ved regelmessige offentlige arrangementer i de fleste store byer i verden. For å få en oversikt over Prem Rawats offentlige arrangementer kan du besøke WOPG.ORG.  Her finnes det også REGIONAL KONTAKTINFORMASJON på de fleste hovedspråk for alle dem som vil finne ut mer om Kunnskap.


OM WordPaint ...

WORDPAINT stiller ut Prem Rawats virksomhet.

Vi presenterer vakre ord i vakre omgivelser. WordPaint startet opp i juni 2003 med en enkelt artikkel som Maharaji hadde skrevet for avisen India Times, kalt “Gi fred en sjanse”. Dette var i en tid der konfliktene i Midtøsten forverret seg. Maharaji argumenterte at ”Kriger på utsiden er et resultat av kriger på innsiden”. Det sentrale temaet i Maharajis budskap: Hvis du oppnår fred i din indre verden vil du også begynne å skape fred i den ytre verden.

I dag inneholder WordPaint over 50 utdrag fra Maharajis presentasjoner, oversatt til en rekke språk, og vi planlegger stadig vekst og ekspansjon. Vi håper du har hatt glede av besøket her, og at du har funnet verdier og substans.

WordPaint er bemannet av frivillige medarbeidere og oversettere som har glede av Maharajis budskap, og som i enda større grad har glede av å dele budskapet med andre mennesker. Fred i verden er noe som skjer ”med en person av gangen”. Hvis du er interessert i å bidra til drift- eller oversettelse av WordPaint så bør du BESØKE DENNE LINKEN for mer informasjon.

Takk for at du kom innom. Vi ønsker deg en trygg og FULFILLING reise gjennom livet.